Umowa o dofinansowanie projektu

w ramach działania 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy

Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Nr Umowy: POIR.03.04.00-14-0093/20-00

Umowa o dofinansowanie Projektu: Dotacja na kapitał obrotowy dla Polmet

Sp. z o.o., w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu

Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze

środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.